• اروميه، كيلومتر 4 جاده سرو صندوق پستی 874
  • 32511565-8(044)

تماس با ما

تلفن ما 32511565-8(044) 88799143(021)
موبایل و فکس 09123471324 32511571(044) info@azarshahdco.ir
مکان ما

اروميه، كيلومتر 4 جاده سرو صندوق پستی 874

تماس با ما
ماموریت و اهداف

شركت آذر شهد با پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استاندارد بین المللیISO 9001:2000 و نیز سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای سیستم تحلیل خطر و كنترل نقاط بحرانی (HACCP) موجبات بهبود مستمر سازمان و رضایت مشتریان خود را فراهم ساخته است.