• اروميه، كيلومتر 4 جاده سرو صندوق پستی 874
  • 32511565-8(044)

سومین دوره نمایشگاه بین المللی بازرگانی کراچی پاکستان 1400

سومین دوره نمایشگاه بین المللی بازرگانی کراچی پاکستان 1400

سومین دوره نمایشگاه بین المللی بازرگانی کراچی پاکستان 1400

نمایشگاه بین المللی بازرگانی کراچی پاکستان 1400 سومین دوره، در تاریخ 6 الی 8 اسفند برگزار می گردد.

پس از برگزاری پایون جمهوری اسلامی ایران در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و تجارت کراچی و در پی رضایتمندی مشارکت کنندگان، اکنون پاویون جمهوری اسلامی ایران در سومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی کراچی پاکستان با مشارکت شرکت های توانمند صادراتی و برندهای صادرات کشوربرگزار می گردد.

 

.

 

 

ماموریت و اهداف

شركت آذر شهد با پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استاندارد بین المللیISO 9001:2000 و نیز سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای سیستم تحلیل خطر و كنترل نقاط بحرانی (HACCP) موجبات بهبود مستمر سازمان و رضایت مشتریان خود را فراهم ساخته است.