• اروميه، كيلومتر 4 جاده سرو صندوق پستی 874
  • 32511565-8(044)

چهاردهمین جشنواره کار آفرینان برتر استان آذربایجان غربی

چهاردهمین جشنواره کار آفرینان برتر استان آذربایجان غربی

چهاردهمین جشنواره کار آفرینان برتر استان آذربایجان غربی

انتخاب شرکت آذرشهد به عنوان کار آفرین برتر استان آذربایجان غربی

ماموریت و اهداف

شركت آذر شهد با پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استاندارد بین المللیISO 9001:2000 و نیز سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای سیستم تحلیل خطر و كنترل نقاط بحرانی (HACCP) موجبات بهبود مستمر سازمان و رضایت مشتریان خود را فراهم ساخته است.