• اروميه، كيلومتر 4 جاده سرو صندوق پستی 874
  • 32511565-8(044)

سومین جلسه هیات مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان

سومین جلسه هیات مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان

سومین جلسه هیات مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان

سومین جلسه هیات مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان با حضور سرکار خانم صفری مدیریت محترم اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی آذربایحان غربی

ماموریت و اهداف

شركت آذر شهد با پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استاندارد بین المللیISO 9001:2000 و نیز سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای سیستم تحلیل خطر و كنترل نقاط بحرانی (HACCP) موجبات بهبود مستمر سازمان و رضایت مشتریان خود را فراهم ساخته است.