• اروميه، كيلومتر 4 جاده سرو صندوق پستی 874
  • 32511565-8(044)

بازدید دانش آموزان ممتاز فرزندان کارکنان شرکت آذرشهد

بازدید دانش آموزان ممتاز فرزندان کارکنان شرکت آذرشهد

بازدید دانش آموزان ممتاز فرزندان کارکنان شرکت آذرشهد

بازدید دانش آموزان ممتاز فرزندان کارکنان شرکت آذرشهد و تجلیل از آنان با اهدای کارت هدیه و پک مخصوص

ماموریت و اهداف

شركت آذر شهد با پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استاندارد بین المللیISO 9001:2000 و نیز سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای سیستم تحلیل خطر و كنترل نقاط بحرانی (HACCP) موجبات بهبود مستمر سازمان و رضایت مشتریان خود را فراهم ساخته است.