• اروميه، كيلومتر 4 جاده سرو صندوق پستی 874
  • 32511565-8(044)

انتخاب جناب آقای میرعلی هاشمی مدیرعامل شرکت صنایع غذایی آذرشهد بعنوان اولین رئیس هیئت مدیره انجمن شیرینی ، شکلات و بیسکویت استان آذربایجان غربی

انتخاب جناب آقای میرعلی هاشمی مدیرعامل شرکت صنایع غذایی آذرشهد بعنوان اولین رئیس هیئت مدیره انجمن شیرینی ، شکلات و بیسکویت استان آذربایجان غربی

انتخاب جناب آقای میرعلی هاشمی مدیرعامل شرکت صنایع غذایی آذرشهد بعنوان اولین رئیس هیئت مدیره انجمن شیرینی ، شکلات و بیسکویت استان آذربایجان غربی

*انتخاب جناب آقای میرعلی هاشمی مدیرعامل شرکت صنایع غذایی آذرشهد بعنوان اولین رئیس هیئت مدیره انجمن شیرینی ، شکلات و بیسکویت استان آذربایجان غربی*

در تاریخ پانزدهم آذر ماه سال جاری و در راستای ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار؛ انجمن شیرینی، شکلات و بیسکویت استان آذربایجان غربی به عنوان یک تشکل اقتصادی غیر انتفاعی با محوریت فعالیت های تولید محصولاتی نظیر بیسکویت، ویفر، کیک، کلوچه، تافی، شکلات، آبنبات و سایر فرآورده های مشابه، ذیل اتاق بازرگانی استان آذربایجان غربی تشکیل گردیده و جناب آقای میر علی هاشمی مدیر عامل صنایع غذایی آذر شهد، به اتفاق آرا؛ به عنوان اولین رئیس هیئت مدیره آن انتخاب گردید.

افزایش نرخ مشارکت پذیری کنشگران اقتصادی در حوزه فعالیت تعریف شده، مطالبه گری منسجم، متشکل و تخصصی از نهاد های سیاستگذار دولتی در حوزه هایی نظیر استاندارد سازی، مقررات گذاری بهداشتی و غذایی و نیز تامین مواد اولیه و همچنین افزایش هماهنگی در ارتباط گیری و ارتباط دهی با سایر نهادهای دولتی همچون سازمان امور مالیاتی و نهاد های تامین کننده سرمایه مالی از اهداف شکل گیری این انجمن تخصص می باشد.

شرکت صنایع غذایی آذرشهد برای هیئت رئیسه منتخب و کلیه اعضاء این انجمن، توفیقات روز افزون را از ایزد منان آرزو دارد.

 

ماموریت و اهداف

شركت آذر شهد با پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استاندارد بین المللیISO 9001:2000 و نیز سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای سیستم تحلیل خطر و كنترل نقاط بحرانی (HACCP) موجبات بهبود مستمر سازمان و رضایت مشتریان خود را فراهم ساخته است.