• اروميه، كيلومتر 4 جاده سرو صندوق پستی 874
  • 32511565-8(044)

دعوت به همکاری شرکت صنایع غذایی آذرشهد

دعوت به همکاری شرکت صنایع غذایی آذرشهد

دعوت به همکاری شرکت صنایع غذایی آذرشهد

دعوت به همکاری شرکت آذرشهد جهت بهره برداری راه اندازی خطوط جدید خود نیازمند جذب و بکارگیری 100 نفر کارگر ساده جهت واحدهای (کیک، ویفر، بیسکویت، تافی، آبنبات، پاستیل و ...) می باشد، از عموم علاقمندان جویای کار از تاریخ 1402/10/27 دعوت به همکاری می نماید.

ماموریت و اهداف

شركت آذر شهد با پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استاندارد بین المللیISO 9001:2000 و نیز سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای سیستم تحلیل خطر و كنترل نقاط بحرانی (HACCP) موجبات بهبود مستمر سازمان و رضایت مشتریان خود را فراهم ساخته است.