• اروميه، كيلومتر 4 جاده سرو صندوق پستی 874
  • 32511565-8(044)

پرسش و پاسخ

پرسش شما از ما

در این قسمت سوالات خود را از کارشناسان ما بپرسید و در کوتاه ترین زمان پاسخ خود را دریافت نمایید

ماموریت و اهداف

شركت آذر شهد با پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استاندارد بین المللیISO 9001:2000 و نیز سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای سیستم تحلیل خطر و كنترل نقاط بحرانی (HACCP) موجبات بهبود مستمر سازمان و رضایت مشتریان خود را فراهم ساخته است.