• اروميه، كيلومتر 4 جاده سرو صندوق پستی 874
  • 32511565-8(044)

همکاری با ما

فرم همکاری با ما

کلیه اطلاعات خواسته شده را با اطلاعات صحیح پر نمایید، با تشکر

اطلاعات فردی

مرد زن

اطلاعات تماس

اطلاعات تحصیلی

وضعيت تحصيلات :

بی سواد دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

وضعیت تحصیلی :

فارغ التحصیل دانشجو حضوری دانشجو غیرحضوری

پست سازمانی مورد نظر

رزومه

نحوه آشنایی با آذرشهد :

شبکه‌های اجتماعی دوستان و آشنایان آگهی های تبلیغاتی سایت‌های کاریابی سایر مواردماموریت و اهداف

شركت آذر شهد با پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استاندارد بین المللیISO 9001:2000 و نیز سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای سیستم تحلیل خطر و كنترل نقاط بحرانی (HACCP) موجبات بهبود مستمر سازمان و رضایت مشتریان خود را فراهم ساخته است.